تعلیقه ها و سوالهی اساسی وصیت نامه حضرت امام خمینی (ره)
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شيوه نوين در تدريس وصيتنامه امام جهت تدريس در دانشگاه به همراه پرسشها