حماسه عاشورا
48 بازدید
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1370
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چهارده بند شعر به سبك محتشمي همراه 12 بند اشعار محتشم كاشانى